Toegepaste software

Voor het ontwikkelen en implementeren van individuele productieprocessen

Hoe vaak hebben we het niet gehoord: mijn productieproces valt niet te automatiseren. Onmogelijk, want bijna ieder individueel productieproces is in toegepaste software te vangen. Automatisering SPOED bouwt complexe en betrouwbare software tot informatiesystemen die uw processen verregaand kunnen vereenvoudigen en versnellen. Dat doen we in nauw overleg met u en andere sleutelfiguren in uw organisatie op basis van de volgende kernprincipes:

  • Specificatie: eisen en wensen van het te gebruiken systeem.
  • Inventarisatie van de mogelijkheden van de bestaande software en/of standaard software.
  • Indien nodig: (laten) ontwikkelen van het gewenste softwaresysteem.
  • Validatie: de controle of de software voldoet aan de klanteneisen.
  • Update bij gebruik: aanpassen van de software aan veranderende eisen en wensen.