Systeemintegratie

Koppel en optimaliseer uw systemen

Bij systeemintegratie gaat het in feite om het bij elkaar brengen van diverse componenten en/of subsystemen. Het doel: al deze subsystemen als één regime te laten functioneren. In het geval van informatietechnologie gaat het dan om de fysieke of functionele koppeling van verschillende computersystemen en softwareapplicaties. Het resultaat: u creëert een eenvormig systeem dat perfect aan uw eisen en behoeftes voldoet. Ook bij deze activiteit zal automatisering SPOED eerst de bestaande situatie inventariseren en dan aan de slag gaan met het bouwen van één geïntegreerd, op maat gesneden systeem.