Customizen software

Verbreed bestaande applicaties

Uw individuele informatiesysteem functioneert op een aantal punten na uitstekend. U wilt uw programmatuur dan ook niet vervangen, maar aanvullen of verbeteren. Oftewel: aanpassen aan uw huidige situatie. Voor automatisering SPOED geen enkel probleem. Wij inventariseren de bestaande situatie, vervolgens uw eisen en wensen en nemen uw bestaande applicaties als startpunt voor het customizen van uw systeem.